Retribucions càrrecs electes

Retribucions i indemnitzacions


Alcaldessa de l'Ajuntament,
dedicació 75% jornada, 21.500,00€ bruts/any:
Laia Oller Sampé.

Regidor delegat de l'Ajuntament,
dedicació 25% jornada, 3.932,28€ bruts/any:
Àlex Samara Costa-Velasco.

Regidor delegat de l'Ajuntament,
dedicació 25% jornada, 3.932,28€ bruts/any:
Marcel Clemares Roca.

Regidora delegada de l'Ajuntament,
dedicació 50% jornada, 8.520,00€ bruts/any:
Elisenda Comellas Puig.

Indemnització assistència a òrgans col·legiats de la Corporació per a aquells regidors sense dedicació parcial,
60€.