Retribucions càrrecs electes

Retribucions i indemnitzacions

  • Alcalde-President de l'Ajuntament, dedicació 75% jornada, 16.500€ bruts/any: Oriol Batlló Farriol.
  • Regidora de l'Ajuntament, dedicació 20% jornada, 250€ nets/mes: Elena Perera Leg, Tinent d'Alcalde.
  • Regidora de l'Ajuntament, dedicació 20% jornada, 250€ nets/mes: Marian Marí Riera.
  • Regidor de l'Ajuntament, dedicació 20% jornada, 4.400€ bruts/any: Eloi Oller Olivares.
  • Indemnització assistència al Ple, 90€.
  • Indemnització assistència a la Junta de Govern, 150€.
  • Indemnització assistència a la Comissió Informativa, 30€.
  • Aportació econòmica als Grups Municipals: 10€/any per regidor electe i 20€/any per grup municipal.
Darrera actualització: 03.02.2021 | 12:56
Darrera actualització: 03.02.2021 | 12:56