Plantilla i retribucions de personal

La plantilla és el conjunt de persones que ocupen els llocs de treball d'un ens, que han estat dotats pel pressupost, i que, per tant, són susceptibles de ser ocupats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar els treballadors que ocupen un lloc de treball de l'Ajuntament de Collsuspina.

Plantilla de personal

PERSONAL FUNCIONARI

1. Amb habilitació de caràcter nacional:

1.1 Secretaria-intervenció (56%) (nivell complement de destí: 20): 
Número: 1 
Grup: A1

2. Funcionaris de Carrera:

Auxiliar Administratiu (100%) (nivell complement de destí: 18):
Número: 1 
Grup: C2

PERSONAL LABORAL

1. Personal manteniment (100%): 
Número: 1

Darrera actualització: 15.03.2018 | 11:33
Darrera actualització: 15.03.2018 | 11:33