Retribucions càrrecs electes

Retribucions i indemnitzacions

Alcalde-President de l'Ajuntament,
dedicació 75% jornada, 16.500€ bruts/any:
Oriol Batlló Farriol.

Regidora de l'Ajuntament,
dedicació 20% jornada, 250€ nets/mes:
Elena Perera Leg, Tinent d'Alcalde.

Regidora de l'Ajuntament,
dedicació 20% jornada, 250€ nets/mes:
Marian Marí Riera.

Regidor de l'Ajuntament,
dedicació 20% jornada, 4.400€ bruts/any:
Eloi Oller Olivares.

Indemnització assistència al Ple,
90€.

Indemnització assistència a la Junta de Govern,
150€.

Indemnització assistència a la Comissió Informativa,
30€.

Aportació econòmica als Grups Municipals,
10€/any per regidor electe i 20€/any per grup municipal.

Darrera actualització: 18.01.2022 | 10:48
Darrera actualització: 18.01.2022 | 10:48