Calendaris fiscals

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - NO DOMICILIATS:
Dates de pagament: 02/05/2023 - 05/07/2023.
Càrrec domiciliació: 03/07/2023.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS​:
Càrrec domiciliació: 02/05/2023.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS:
Càrrec domiciliació: 02/10/2023.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS:
Dates de pagament: 01/09/2023 - 03/11/2023.
Càrrec domiciliació: 02/11/2023.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS:
Dates de pagament: 01/09/2023 - 04/11/2023.
Càrrec domiciliació: 02/11/2023.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Dates de pagament: 01/03/2023 - 05/05/2023.
Càrrec domiciliació: 02/05/2023.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
Dates de pagament: 15/09/2023 - 15/11/2023.
Càrrec domiciliació: 02/11/2023.

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS:
Dates de pagament: 02/05/2023 - 05/07/2023.
Càrrec domiciliació: 03/07/2023.

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS:
Dates de pagament: 02/05/2023 - 05/07/2023.
Càrrec domiciliació: 03/07/2023.

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL:
Dates de pagament: 02/05/2023 - 05/07/2023.
Càrrec domiciliació: 03/07/2023.

Darrera actualització: 03.02.2023 | 09:53
Darrera actualització: 03.02.2023 | 09:53