Calendaris fiscals

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - NO DOMICILIATS:
Dates de pagament: 02/05/2022 - 05/07/2022.
Càrrec domiciliació: 01/07/2022.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS​:
Càrrec domiciliació: 02/05/2022.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS:
Càrrec domiciliació: 03/10/2022.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS:
Dates de pagament: 01/09/2022 - 04/11/2022.
Càrrec domiciliació: 02/11/2022.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS:
Dates de pagament: 01/09/2022 - 04/11/2022.
Càrrec domiciliació: 02/11/2022.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Dates de pagament: 04/03/2022 - 05/05/2022.
Càrrec domiciliació: 02/05/2022.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
Dates de pagament: 16/09/2022 - 16/11/2022.
Càrrec domiciliació: 02/11/2022.

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS:
Dates de pagament: 02/05/2022 - 05/07/2022.
Càrrec domiciliació: 01/07/2022.

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS:
Dates de pagament: 02/05/2022 - 05/07/2022.
Càrrec domiciliació: 01/07/2022.

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL:
Dates de pagament: 02/05/2022 - 05/07/2022.
Càrrec domiciliació: 01/07/2022.

Darrera actualització: 25.01.2022 | 11:57
Darrera actualització: 25.01.2022 | 11:57