Junta de Govern

Què és?

És un òrgan col·legiat encarregat de debatre i validar aquelles decisions que afecten a 3 grans temes:

 1. Llicències d'obres.
 2. Factures.
 3. Instàncies entrades.

Qui en forma part?

La Junta de Govern la conformen:

 1. L'Alcalde.
 2. Primer Tinent d'Alcalde.
 3. Segon Tinent d'Alcalde.

Com funciona?

 • La Junta de Govern es reuneix cada quinze dies, els dijous a 2/4 de 9 del vespre, en l'espai de reunió del despatx de secretaria o un altre que es pugui habilitar.
 • Es tracten tots aquells temes que estiguin pendents i, segons obliga la llei en alguns casos, se'ls valida mitjançant decisió col·legiada.

Llicències d'obres:

 • Des de la regidoria d'urbanisme s'estudien els projectes d'obres entrats per registre conjuntament amb el tècnic.
 • Si es dóna el cas, s'informa al promotor de les actuacions a corregir per poder atorgar la llicència.
 • Un cop revisat el projecte, ja pot passar a ser validat per Junta de Govern, i en conseqüència, atorgar-li la llicència d'obres.
 • Des de la regidoria d'urbanisme es fa tramesa la petició de presa en consideració de la llicència d'obres per part de la Junta de Govern.
 • El regidor d'urbanisme exposa el cas a la Junta amb les especificitats més general i amb la conformitat del tècnic.
 • Finalment, la Junta de Govern valida l'atorgació de la llicència d'obres.

Factures:

 • La llei obliga a validar els pagaments de les factures per mitjà d'un òrgan col·legiat.
 • El primer pas és l'aprovació del pressupost de l'acció a dur a terme per part d'intervenció.
 • El regidor en qüestió demana un pressupost de l'acció que vulgui dur a terme i el porta a intervenció perquè es comprovi que la partida té prous diners i pugui ser aprovada.
 • Un cop aprovat el pressupost i efectuada l'obra o acció, l'àrea d'administració rep la factura.
 • L'alcalde li dóna conformitat i passa directament a Junta de Govern perquè es validi el seu pagament.

Instàncies:

 • A Recepció es recullen les instàncies.
 • Des de Recepció es tramiten les instàncies a la Junta de Govern perquè les estudiï i en doni resposta.

 

Convocatòries i actes de la Junta de Govern

Darrera actualització: 22.11.2021 | 16:08
Darrera actualització: 22.11.2021 | 16:08