Plantilla i retribucions de personal

La plantilla és el conjunt de persones que ocupen els llocs de treball d'un ens, que han estat dotats pel pressupost, i que, per tant, són susceptibles de ser ocupats.

Plantilla de personal


A) FUNCIONARIS DE CARRERA:

Secretari - Interventor (1 plaça):
Grup A1. Subgrup A1.
Escala General. Subescala Secretaria - Intervenció.
Observacions: Concurs - oposició.

B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

Auxiliar - Administrativa (1 plaça):
Grup C2.
Observacions: Temporal, amb objectiu de proveir la plaça com a funcionària interina.

Operari/ària Brigada (1 plaça):
Grup Agrupació professional.
Observacions: Es proveirà la plaça mitjançant borsa de treball per concurs-oposició. El procés de selecció ja està iniciat, actualment en termini de presentació de sol·licituds.

Operari/ària de neteja (1 plaça):
Grup Agrupació professional.
Observacions: Laboral temporal nomenament el 16 de març de 2020. Actualment està de baixa.

Operari/ària de brigada per urgència (estacional) (1 plaça):
Grup Agrupació professional.
Observacions: Es contracta per urgència per ajudar al operari de brigada en les seves tasques diàries (normalment a l’època de l’estiu). Consignat al pressupost.

Controladors /Conserges piscina (estacional) (1 plaça):
Grup Agrupació professional.
Observacions: L'any 2020 es va aprovar una borsa de treball, i es tibarà d’aquí fins el 2022 inclòs. Consignat al pressupost.

Darrera actualització: 11.06.2021 | 12:24
Darrera actualització: 11.06.2021 | 12:24