Actes del Ple

El Ple està integrat per tots els regidors electes sigui quina sigui la llista electoral per la que han sigut triats i el presideix l'alcalde.

Es renova cada quatre anys, mitjançant eleccions municipals. 

El Ple estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva. Li corresponen les funcions atribuïdes per la Llei de règim Local. 

Els plens ordinaris de l'Ajuntament de Collsuspina es celebren el segon dimarts de cada mes, a les 20h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Es poden convocar plens extraordinaris quan ho requereixi l'actualitat municipal. Està format pels 7 regidors i el secretari, i està oberts al públic.

En aquest espai es pot consultar i descarregar el contingut complet de les actes de sessions plenàries celebrades des del gener del 2009 i fins a l'actualitat.