Ple Ordinari. 9 de setembre de 2021

Dijous, 9 de setembre de 2021

Ple ordinari amb aquest ordre del dia:

PRIMER. Ratificar la inclusió de les propostes d'acord de la present sessió ordinària del Ple de la Corporació.
SEGON. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de caràcter ordinari, de 15 de juliol de 2021.
TERCER. Donar compte del Decret d'Alcaldia número 2021/75, de data 3 de setembre de 2021, de rectificació i aprovació de la liquidació de l'exercici 2020.
QUART. Aprovar, si s'escau, la modificació de crèdit 02/2021.
CINQUÈ. Aprovar, si s'escau, la "Moció per promoure l'acollida i l'asil de persones refugiades de l'Afganistan i per a la defensa dels drets humans", presentada per el grup municipal Ara Collsuspina.
SISÈ. Aprovar, si s'escau, la "Moció per exigir mesures que frenin l'escalada de preus de l'electricitat", presentada per el grup municipal Ara Collsuspina.
Control i fiscalització
SETÈ. Donar compte de temes d'interès de les diverses regidories de l'Ajuntament de Collsuspina.
VUITÈ. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia des de la data 12 de juliol de 2021 a 3 de setembre de 2021.
NOVÈ. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local celebrades des del 22 de juliol de 2021 al 1 de setembre de 2021.
DESÈ. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 19.11.2021 | 05:39