Convocatòria Ple municipal 4/2019. 29 d'agost de 2019

Dimecres, 21 d'agost de 2019 a les 12:59

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'increment dels conceptes retributius del personal del sector Públic, segons Decret 24/2018 i aplicació increment constants retributives del mes de setembre 2019(efectes 1 de juliol 2019).
2. Aprovació inicial del projecte "Adequació de la planta segona del centre plurifuncional els Vents de Collsuspina".
3. Aprovació inicial del projecte "Intal.lació solar fotovoltàica d'autoconsum compartit".
4. Nomenament de la Senyora Marta Crosas Capdevila, com a secretaria del Registre Civil del Jutjat de Pau de Collsuspina.
5. Aprovació del compte de patrimoni de l'exercici 2018.
6. Aprovació del compte de gestió i recaptació de l'exercici 2018.
7. Aprovació de la comanda de gestió consistent en la prestació d'assistència en matèria d'enginyeria al Consell Comarcal del Moianès.
8. Aprovar l'adhesió a l'Aliança Educació 360.
9. Donar compte de la liquidació del pressupost 2018 i la sol.licitud d'Asistència a la Gestió Económica Local, (Diputació de BCN) per tal de confeccionar un PEF.
10. Adhesió i comunicació de les necessitats financeres per la seva cobertura. Any 2020, al Ministerio de Hacienda, si escau.

Darrera actualització: 25.09.2019 | 13:32