4/2019 Ple Extraordinari. 29 d'agost de 2019

Dijous, 29 d'agost de 2019 a les 20:45

Ple extraordinari amb aquest ordre del dia:

1. Aprovació de l'increment dels conceptes retributius del personal del Sector Públic, segons Decret 24/2018 i aplicació increment constants retributives del mes de setembre 2019 (efectes de 1 de juliol 2019)
2. Aprovació inicial del projecte "Adequació de la planta segona del centre plurifuncional els "Ventets de Collsuspina".
3. Aprovació inicial del projecte "Instal.lació solar fotovoltaica d'autoconsum compartit".
4. Nomenament de la Sra. Marta Crosas Capdevila com a Secretaria del Registre Civil del Jutjat de Pau de Collsuspina.
5. Aprovació del compte de patrimoni de l'exercici 2018.
6. Aprovació del compte de gestió i recaptació de l'exercici 2018.
7. Aprovació de la comanda de gestió consistent en la prestació d'assistència en matèria d'enginyeria al Consell Comarcal del Moianès.
8. Aprovar l'Adhesió a Aliança Educació 360.
9. Donar compte de la liquidació del pressupost 2018 i la sol.licitud d'Assistència a la Gestió Econòmica Local (Diputació de Barcelona) per tal de confeccionar un PEF.
10. Adhesió i comunicació de les necessitats financeres per a la seva cobertura, any 2020, al Ministerio de Hacienda.

Darrera actualització: 17.10.2019 | 14:37