Convocatòria Ple municipal 2/2019. 20 de juny de 2019

Dimecres, 19 de juny de 2019 a les 13:42

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de la urgència de la convocatòria.
2. Aprovació de text refós de la Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament en relació als paràmetres d’ocupació i edificabilitat màxima permesa a la zona Raval Picanyol amb les propostes de modificacions aportades pel nou document i amb les consideracions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.
3. Aprovació conveni de col·laboració entre el departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Collsuspina per a la cessió gratuïta d’un espai que doni servei als ciutadania.

Darrera actualització: 25.09.2019 | 13:33