2/2019 Ple Extraordinari Urgent. 20 de juny de 2019

Dijous, 20 de juny de 2019 a les 20:45

Ple extraordinari amb aquest ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, de la urgència de la convocatòria.

2. Aprovació de text refós de la Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament en relació als paràmetres d’ocupació i edificabilitat màxima permesa a la zona Raval Picanyol amb les propostes de modificacions aportades pel nou document i amb les consideracions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.

3. Aprovació conveni de col·laboració entre el departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Collsuspina per a la cessió gratuïta d’un espai que doni servei als ciutadania.

Darrera actualització: 25.09.2019 | 13:21