Contractació administrativa i Convenis

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través del següent enllaç.

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'ajuntament

Informació de contractes.

En aquest apartat es publica la següent informació contractual:

-Licitacions en curs.

-Composició de les meses de contractació.

- Actes de les meses de contractació.

- Contractes formalitzats.

- Modificacions contractuals, pròrrogues, licitacions suspeses,...

- Llistat de proveïdors i adjudicataris.

Per més informació sobre l'estat dels procediments de contractació aneu al següent enllaç: contractació pública de l'Ajuntament

Convenis

En aquest apartat es dóna publicitat als convenis signats per l'Ajuntament de Collsuspina amb entitats i altres administracions públiques, especificant l'objecte i les obligacions econòmiques que s'en deriven.

En el transcurs de l'any 2016 s'han formalitzat els següentsconvenis:

- Conveni per a la recollida i acollida d’animals de companyia abandonats o perduts entre l’Ajuntament de Collsuspina i l’Associació per a la Defensa dels Animals d’Osona.

- Conveni tipus del programa Anem al teatre pel període 2016-2020.

- Conveni per autoritzar el tractament de les dades personals contingudes a la plataforma DIBA-HESTIA dels Ajuntaments de la comarca del Moianès al Consell Comarcal del Moianès.

- Conveni de col·laboració per establir la prestació del servei de lectura pública mitjançant un bibliobús de la Diputació de Barcelona, al municipi de Collsuspina.

 

Darrera actualització: 02.03.2017 | 06:14
Darrera actualització: 02.03.2017 | 06:14