Calendaris fiscals

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS:
Càrrec domiciliació: 02/05/2018

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -NO DOMICILIATS:
Data inici: 02/05/2018
Data final: 05/07/2018
Càrrec domiciliació: 02/07/2018

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS:
Càrrec domiciliació: 01/10/2018

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS:
Data inici: 03/09/2018
Data final: 05/11/2018
Càrrec domiciliació: 02/11/2018

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS:
Data inici: 03/09/2018
Data final: 05/11/2018
Càrrec domiciliació: 02/11/2018

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Data inici: 01/03/2018
Data final: 04/05/2018
Càrrec domiciliació: 02/05/2018

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
Data inici: 17/09/2018
Data final: 19/11/2018
Càrrec domiciliació: 02/11/2018

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS:
Data inici: 02/05/2018
Data final: 05/07/2018
Càrrec domiciliació: 02/07/2018

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS:
Data inici: 02/05/2018
Data final: 05/07/2018
Càrrec domiciliació: 02/07/2018

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL:
Data inici: 02/05/2018
Data final: 05/07/2018
Càrrec domiciliació: 02/07/2018

Darrera actualització: 12.03.2018 | 09:08
Darrera actualització: 12.03.2018 | 09:08