Calendaris fiscals

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - NO DOMICILIATS:
Dates de pagament: 03/05/2021 - 05/07/2021.
Càrrec domiciliació: 01/07/2021.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS​:
Càrrec domiciliació: 03/05/2021.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS:
Càrrec domiciliació: 01/10/2021.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS:
Dates de pagament: 01/09/2021 - 05/11/2021.
Càrrec domiciliació: 02/11/2021.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS:
Dates de pagament: 01/09/2021 - 05/11/2021.
Càrrec domiciliació: 02/11/2021.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Dates de pagament: 05/03/2021 - 05/05/2021.
Càrrec domiciliació: 03/05/2021.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
Dates de pagament: 16/09/2021 - 16/11/2021.
Càrrec domiciliació: 02/11/2021.

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS:
Dates de pagament: 03/05/2021 - 05/07/2021.
Càrrec domiciliació: 01/07/2021.

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS:
Dates de pagament: 03/05/2021 - 05/07/2021.
Càrrec domiciliació: 01/07/2021.

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL:
Dates de pagament: 03/05/2021 - 05/07/2021.
Càrrec domiciliació: 01/07/2021.

Darrera actualització: 10.02.2021 | 11:37
Darrera actualització: 10.02.2021 | 11:37