Acta de la sessió de la Junta de Govern Local. 22 de juliol de 2021

Divendres, 23 de juliol de 2021

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió d'1 de juliol de 2021.
S'aprova per unanimitat.

SEGON. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de 8 de juliol de 2021.
S'aprova per unanimitat.

TERCER. Aprovar, si s'escau, la concessió dels ajuts pels casals municipals a infants amb necessitats socioeconòmiques.
S'aprova per unanimitat.

QUART. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents del mes de juliol.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

CINQUÈ. Donar compte de les instàncies registrades al Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.

Darrera actualització: 22.11.2021 | 19:11