Convocatòria Ple municipal 11 d’octubre de 2018

Dijous, 27 de setembre de 2018 a les 12:11

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte de les resolucions.
3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost a 30 de setembre de 2018.
4. Aprovació inicial pressupost exercici 2019.
5. Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2019.
6. Aprovació de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries per tal d’aclarir els límits d’edificabilitat i ocupació a la zona del Raval Picanyol.
7. Mocions, precs i preguntes.

Darrera actualització: 18.10.2018 | 05:41