Ple Ordinari. 6 de maig de 2021

Dijous, 6 de maig de 2021

Ple ordinari amb aquest ordre del dia:

PRIMER.- Aprovació, si s'escau, del esborrany de l'acta de la sessió anterior del Ple extraordinari de l'Ajuntament de Collsuspina, de 20 d'abril de 2021.
SEGON.- Aprovar, si s'escau, ratificar el Decret d'Alcaldia número 22/2021, de data 3 de maig de 2021, sobre les festes locals del municipi de Collsuspina per a l'any 2021.
TERCER.- Aprovar, si s'escau, el reconeixement extrajudicial de crèdits 01/2021.
QUART.- Aprovar, si s'escau, les bases per a la concessió d'ajuts pels casals municipals a infants amb necessitats socioeconòmiques.
CINQUÈ.- Aprovar, si s'escau, el Manifest per un Model Energètic Sostenible a Catalunya.
Control i fiscalització
SISÈ.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia des del 25 de març de 2021 a 3 de maig de 2021.
SETÈ.- Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local celebrades des del 25 de març de 2021 a 3 de maig de 2021.
VUITÈ.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 19.11.2021 | 05:36