Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local. 24 de febrer de 2022

Dimecres, 23 de febrer de 2022 a les 19:02

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió ante-rior, de data 3 de febrer de 2022.
SEGON. Donar compte del Decret 2022-0013, de data 4 de febrer de 2022 (expedient 415/2021).
TERCER. Aprovar, si s'escau, la llicència urbanística d'obres, consistent en canviar les teules trencades de la teulada i formació del bany, del Mas l'Espina.
QUART. Donar compte a la Junta de Govern Local del Decret d'Alcaldia número 2022-0012.
CINQUÈ. Aprovar, si s'escau, la relació de factures número 2-2022.
SISÈ. Donar compte de les instàncies presentades al registre des de l´última sessió de la Junta de Govern a l'actual.

Darrera actualització: 24.02.2022 | 05:42