3/2019 Ple Extraordinari Urgent de Cartipàs. 10 de juliol de 2019

Dimecres, 10 de juliol de 2019 a les 20:40

Ple extraordinari amb aquest ordre del dia:

1. Constitució, funcionament i composició de la junta de Govern Local.

2. Proposta d'arpovació de la periodicitat de les sessions del ple i de la junta de govern local.

3. Constitució de les comissions informatives permanents així dom de la comissió especial de comptes i el nombre de membres de ple dret de cadascuna d'elles i la seva composició.

4. Designació de representants de la Corporació en òrgans col·legiats de caràcter supramunicipal i d'altres òrgans col·legiats que siguin competència del Ple.

5. Dació de compte de les Resolucions de l'alcalde en matèria de nomenaments de tinent d'alcalde, tresorer i de delegacions.

6. Règim de dedicació, de retribucions i indemnitzacions dels membres electes de l'Ajuntamnet.

7. Dació de compte de la constitució dels grups polítics i el nomenament dels seus portaveus.

8. Aprovació delegació de competècneis d'òrgans municipals.

Darrera actualització: 25.09.2019 | 13:21