Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local. 24 de febrer de 2022

Dimecres, 23 de febrer de 2022

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió ante-rior, de data 3 de febrer de 2022.
SEGON. Donar compte del Decret 2022-0013, de data 4 de febrer de 2022 (expedient 415/2021).
TERCER. Aprovar, si s'escau, la llicència urbanística d'obres, consistent en canviar les teules trencades de la teulada i formació del bany, del Mas l'Espina.
QUART. Donar compte a la Junta de Govern Local del Decret d'Alcaldia número 2022-0012.
CINQUÈ. Aprovar, si s'escau, la relació de factures número 2-2022.
SISÈ. Donar compte de les instàncies presentades al registre des de l´última sessió de la Junta de Govern a l'actual.

Darrera actualització: 24.02.2022 | 05:42