Acta de la sessió de la Junta de Govern Local. 8 de juliol de 2021

Divendres, 9 de juliol de 2021

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2021.
Per una actualització que s'ha produït aquesta setmana amb el gestor d'expedients, el FIRMADOC de SETDIBA, el Secretari ha tingut problemes tècnics i no ha pogut confeccionar l'acta de la Junta de Govern Local anterior. Per aquest motiu, i atès que no ha pogut estar a disposició dels regidors/es el corresponent esborrany, es posposa el present punt per la següent Junta de Govern Local.

SEGON. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents del mes de juny i part de juliol.
L'Alcalde comenta que en la relació de factures, seria adient posar els sumatoris totals, per saber quina quantitat s'està aprovant i per facilitar les coses a l'hora d'expedir les ordres de pagament.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

TERCER. Donar compte de les instàncies registrades al Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.
- Instància 761: sobre consulta de l'expedient del procés de selecció del personal de brigada (borsa de treball), per part d'un aspirant. Ho explica el Secretari a l'equip de govern.
- Instància 763: sol·licitud d'un expedient, el Secretari ho tramita.
- Instància 764: sol·licitud d'actes de la Junta de Govern Local. S'acorda tramitar-ho i enviar a la sol·licitant.
- Instància 766: Informació sobre tramitació bonificació del IBI, el Secretari ho tramita.
- Instància 771: establir 2 dies de festa local a Collsuspina per l'any 2022. Es tramitarà en el següent Ple ordinari.
- Instància 772: ajuts casal municipal, aporta documentació. Tramitar per el Secretari.
- Instància 773: Certificat padró i volants padró. Ja està tramitat.
- Instància 781: projecte xocolater i sol·licita parada al Giracirc de 2021 a Collsuspina i per altres Festes.
- Instància 782: entra documentació, projecte ampliació escola Els Ventets. L'arquitecte ho està tramitant.
- Instància 783: ajuts casal municipal, aporta documentació. S'està tramitant.

Abans de finalitzar la sessió, la regidora Marian demana al Secretari sobre una instància anterior d'un veí sobre una vorera. El Secretari li comenta que ho consultarà i ho vetllarà.

L'Alcalde aprofita també i sol·licita que s'enviïn els estats d'execució del pressupost amb una certa regularitat. El Secretari comenta que ja li ha indicat a l'administrativa que s'encarregui.

Pel que fa a la relació de factures aprovades, l'Alcalde explica als demés regidors que, a partir d'ara, la relació portarà el concepte de la factura, per tenir-ho tot més clar.

Darrera actualització: 22.11.2021 | 18:21