Acta de la sessió de la Junta de Govern Local. 13 de maig de 2021

Divendres, 14 de maig de 2021

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 29 d'abril de 2021.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

SEGON. Aprovar, si s'escau, el conveni d'encàrrec de gestió entre l'Ajuntament de Collsuspina i el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès per a l'execució d'actuacions en el marc del programa ‘'treball, talent i tecnologia'' de la Diputació de Barcelona.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

TERCER. Aprovació, si s'escau, dels comptes de gestió i recaptació de l'exercici 2020.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

QUART. Aprovar, si s'escau, el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès amb els Ajuntaments de la comarca i el Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès per regular l'assistència tècnica informàtica.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

CINQUÈ. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents del mes de maig.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

SISÈ. Donar compte de les instàncies registrades al Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.

Darrera actualització: 22.11.2021 | 18:31