Procés participatiu per a la definició de la millora del carrer Major de Collsuspina

La gran afluència de persones que arriba al poble els caps de setmana i durant les vacances comporta l'ocupació d'aquest carrer per vehicles que genera conflicte amb altres usos i trenca la tranquil·litat que caracteritza la vida del municipi. L'objectiu d'aquest projecte és aconseguir una proposta el més consensuada possible de forma participativa de la millora del carrer Major de Collsuspina. Per això es duran a terme dues sessions de debat obert i una tercera de retorn dels resultats.

Dissabte 22 de febrer: primera sessió

En aquesta sessió es farà una breu devolució de l'anàlisi de mobilitat realitzat per la Diputació: quantitat d'espai dedicat a cada ús, deficiències, mancances,... Seguidament es mostraran imatges d'exemples d'intervencions de pacificació de carrers en altres municipis. Es demanarà als participants que expressin aquells elements que els agradaria o no traslladar al Carrer Major de Collsuspina. 

Dissabte 21 de març: segona sessió

En base als resultats de la sessió anterior es portaran una sèrie de propostes o alternatives concretes per al carrer Major de Collsuspina, sobre les que discutir els diferents detalls. En aquesta sessió es vol veure quins criteris i propostes tenen un major o menor suport.

Abril: sessió de retorn

Es presentaran els resultats de les activitats anteriors, treballats en forma de proposta concreta, i es donarà resposta a les voluntats expressades durant el procés. En aquesta sessió es recolliran els darrers comentaris de la ciutadania per millorar el projecte.

Totes les sessions es duran a terme a les 18.30h al local social Ramon Cabanas.

 
Tanca Formulari

Procés participatiu per a la definició de la millora del carrer Major de Collsuspina

Deixem aquest canal obert, amb el formulari, perquè puguis aportar totes les idees que creguis que poden ajudar a tenir un carrer Major el més atractiu possible per les persones.

L'enviament des les dades introduïdes en el formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L'Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.