Mesures contra la COVID-19 vigents des del 15 d'octubre

Divendres, 15 d'octubre de 2021 a les 06:40

L'actual situació epidemiològica, juntament amb els avanços en la campanya de vacunació, permeten reduir les restriccions vigents de les últimes. Les mesures seran revisables en funció de la situació epidemiològica i assistencial.

Activitats socials
La mascareta en exteriors és obligatòria sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat interpersonal.
En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics entre la 01.00 h i les 06.00 h no es permet el consum d'aliments i begudes.

Oci nocturn
Obertura de l’oci nocturn en l’horari habitual amb un 70% d’aforament permès.
Per accedir-hi, caldrà presentar el certificat COVID digital de la UE que acredita pauta completa de vacunació o prova diagnòstica vigent.
L’ús de mascareta serà obligatori quan no es consumeix.
Equiparació amb els festivals de música que es facin a l’interior i a peu dret.

Educació
A les universitats, les activitats teòriques presencials poden augmentar l'aforament fins al 100%, tot mantenint la possibilitat de desenvolupar-les de forma telemàtica.
Adaptació de totes les activitats al nou Pla escolar per al curs 2021/2022.

Actes i cerimònies civils i religioses
100% d’aforament en actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres.

Cultura
100% d’aforament permès a cinemes, teatres, auditoris, circs i sales de concerts, biblioteques, museus, sales d’exposició, galeries d’art, arxius, etc.
S’elimina el nombre màxim d’espectadors.

Esport
Equipaments esportius a l’aire lliure aforament al 100% i en espais tancats al 80%. S’elimina el nombre màxim d’espectadors. Ús obligatori de mascareta.
Les assemblees d’entitats esportives també veuran incrementat l’aforament del 70 al 100%.

Restauració
100% aforament. S'elimina la limitació i la distància mínima entre les taules, tant a l'interior com a l'exterior, així com el nombre màxim de comensals per taula.
Horari habitual previst en la normativa sectorial d'aplicació corresponent.

Comerços
100% d’aforament a petit comerç, establiments i centres comercials i mercats no sedentaris.
El règim horari de les activitats és el previst a la normativa sectorial d'aplicació corresponent.
En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 h i les 06.00 h.

Extraescolars
Permeses totes les activitats formatives o educatives no reglades i d’esport escolar.
Es poden realitzar d’acord amb el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars.

Equipaments cívics
100% de presencialitat en activitats cíviques i comunitàries.

Treball
Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de la presencialitat dels llocs de treball i que fomentin l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.

Darrera actualització: 15.10.2021 | 06:43