La Mancomunitat La Plana presenta l'informe del segon trimestre sobre la recollida selectiva a Collsuspina

Dilluns, 30 de juliol de 2018 a les 08:47

Aquest informe resumeix les actuacions realitzades, les possibles incidències i els resultats de la recollida porta a porta que es realitza al poble.

Dissabte 7 d'abril, la deixalleria mòbil va anar a Collsuspina de 10 a 13h del matí. Prèviament, l'Ajuntament havia enviat una carta a tota la població comunicant l'acció i es tractava de la segona estada de la deixalleria mòbil, ja que la primera va tenir molta afluència. En total hi va haver 28 usuaris, que van portar un total de 383 Kg de residus. Com en la primera estada, a cada usuari que anava a la deixalleria mòbil se li proporcionava un paquet gratuït de bosses compostables. Els resultats més detallats són a l'annex. 
 
El dia 18 d'abril es va portar compost a Collsuspina. 
 
El 23 d'abril es recorda que el tema del buidatge de les càpsules de cafè correspon a l'Ajuntament de Collsuspina, tal i com es va acordar des de l'inici.  
 
A mitjans de maig es planteja la idea de fer un tríptic informatiu pels habitants de Collsuspina indicant els contenidors de vidre, piles, càpsules de cafè... i posant dades i consells per a la recollida selectiva. La idea queda congelada pendent de finançament, i a finals de juny es decideix de tirar-ho endavant. Es demanen plànols per al tríptic a l'Ajuntament.  
 
Durant el maig, i gratuïtament, es van fer les neteges de tots els contenidors de vidre ubicats a la via pública. 
 
En motiu del Dia Mundial del Medi Ambient 2018, el 5 de juny, es va fer una campanya de promoció de l'ús de les deixalleries. Va sortir un anunci a la premsa escrita i es va rebre un avís a través del cubell de la matèria orgànica, pels habitants de Collsuspina, on s'indicava que si s'anava a la deixalleria fixa del 4 al 9 de juny o bé a les deixalleries mòbils durant el mes de juny, es lliuraria un obsequi. Durant aquestes dates s'ha constatat un augment d'afluència a les deixalleries. Com a annex, s'adjunta la nota de premsa de la campanya. 
 
El dia 27 de juny es va portar a terme una reunió a l'Ajuntament, entre el regidor de medi ambient i la tècnica de la Mancomunitat La Plana, per presentar la memòria de medi ambient del 2017 i per comentar el servei de recollida de residus per part de la Mancomunitat La Plana. Com a temes tractats, a part de la memòria, destacar la definició dels continguts pel tríptic abans comentat, l'autorització per tal que els agents cívics facin estades informatives a l'àrea de Collsuspina, i la sol·licitud per part de l'Ajuntament d'una reunió amb la gerent de la Mancomunitat La Plana per parlar de temes econòmics del servei. 

Incidències:

Com a incidència, el 23 d'abril al Mas Casanova van deixar plàstics agrícoles en els reciclables. Finalment, es deixa nota a la bústia de veu.

El dia 17 de juny, a l'àrea del Puigsacordi ubicada en terme municipal de Balenyà, es presenten treballadors de la Taverna l'Spina de Collsuspina. Se'ls avisa, i retiren el sac negre industrial que portaven (fregidora de restaurant), i taula de vímet desmuntada. S'avisa a l'Ajuntament de Collsuspina.

Resultats de la recollida:

Aquests són els resultats de la recollida selectiva de Collsuspina, pel què fa les fraccions porta a porta, la deixalleria i el vidre, corresponent en aquest trimestre. Selectivament es recull un total de 29,12 T, de les 43,12 T totals, el que representa aproximadament un 68%. 
 
Cal separar la recollida selectiva de la quantitat final recuperada, és a dir, un cop s'han extret tots els impropis de les fraccions. Així doncs, 25,32 T de les totals són les que es recuperen, la qual cosa significa un 59%
 
La matèria orgànica recollida per habitant durant aquest període és de 475 g/hab/dia i la mitjana catalana és aproximadament de 150 g./hab/dia. Així doncs, Collsuspina es troba a més del triple per sobre de la matèria orgànica recollida per habitant a Catalunya.

Darrera actualització: 30.07.2018 | 11:05