La Mancomunitat La Plana presenta l'informe del primer trimestre sobre la recollida selectiva a Collsuspina

Divendres, 27 d'abril de 2018 a les 11:10

Aquest informe resumeix les actuacions realitzades, les possibles incidències i els resultats de la recollida porta a porta que es realitza al poble.

Actuacions realitzades:

Com a tots els municipis, s'ha passat la programació de festius de tot l'any 2018 que, aquest any, només és de 4 dies no modificables (Reis, Sant Joan, Nadal i Cap d'Any).  

A causa d'algunes nevades, alguns dies es van recollir les deixalles una mica més tard i algun dia no va ser possible de fer la recollida. 

Al febrer es va oferir a tots els municipis, la possibilitat de disposar d'un contenidor d'oli vegetal i d'un contenidor de roba, amb gestió externa dels dos tipus de residus.

L'Ajuntament de Collsuspina es va acollir a la proposta, demanant un contenidor de cada per situar a l'àrea d'aportació. 

Durant el febrer es van enviar totes les dades requerides a l'Agència de Residus.

A mitjans de març ja es van enviar la carta per tal que l'Ajuntament avisés a tothom de la visita de la deixalleria mòbil de cara al 7 d'abril, de 10 a 13h.

Incidències:

A finals de gener, un veí del c. Camp de futbol, 4 ens va comunicar que els de la recollida li havien trencat el contenidor de la matèria orgànica. Aquest, se li va substituir sense cost, amb l'ajuda de la brigada de l'Ajuntament de Collsuspina, que va portar a terme el canvi el dia 29 de gener. 

El 2 de març es va detectar al camí de Collsuspina, 14 un contenidor de 240l trencat, i el veí va venir a la deixalleria a fer el canvi. 

El contenidor de 240l de matèria orgànica del restaurant la Bufa està trencat en data 16 de març, i es fa el canvi per part de la Mancomunitat. 

Resultats de la recollida:

Aquests són els resultats de la recollida selectiva de Collsuspina, pel què fa les fraccions porta a porta, la deixalleria i el vidre, corresponent en aquest trimestre. Selectivament es recull un total de 32,43 T, de les 43,40 T totals, el que representa aproximadament un 75%. 

Cal separar la recollida selectiva de la quantitat final recuperada, és a dir, un cop s'han extret tots els impropis de les fraccions. Així doncs, 28,69 T de les totals són les que es recuperen, la qual cosa significa un 66%.

La matèria orgànica recollida per habitant durant aquest període és de 458g/hab/dia i la mitjana catalana és aproximadament de 150 g./hab/dia. Així doncs, Collsuspina es troba a més del triple per sobre de la matèria orgànica recollida per habitant a Catalunya. 

Caracterització matèria orgànica:

Les caracteritzacions serveixen per saber el tipus i el percentatge d'impropis (residus que no són orgànics).

El dia 23 de febrer es va fer una caracterització de matèria orgànica recollida a Collsuspina, amb els següents resultats: 

Impropis: 2,1 %

Darrera actualització: 27.04.2018 | 11:32