La Mancomunitat La Plana presenta l'informe del segon trimestre del 2019 sobre la recollida selectiva a Collsuspina

Dimarts, 23 de juliol de 2019

Aquest informe resumeix les actuacions realitzades, les possibles incidències i els resultats de la recollida porta a porta que es realitza al poble.

ACTUACIONS REALITZADES

El dia 13 de maig es va sol·licitar compost, i el dimecres de la mateixa setmana es va portar compost a Collsuspina.

Durant el maig, i gratuïtament, es van fer les neteges de tots els contenidors de vidre ubicats a la via pública.

En motiu del Dia Mundial del Medi Ambient 2019, el 5 de juny, es van fer diverses accions. El 6 de juny es va fer una xerrada a Balenyà d'”Estil de vida residu zero” a càrrec d'Esther Peñarrubia. A més, s'ha fet una campanya de promoció de l'ús de les deixalleries. Va sortir un anunci a la premsa escrita i es va rebre un avís a través del cubell de la matèria orgànica, pels habitants de Collsuspina, on s'indicava que si s'anava a la deixalleria fixa del 3 al 17 de juny o bé a les deixalleries mòbils durant el mes de juny, es lliuraria un obsequi. Com a annex, s'adjunta la nota de premsa de la campanya.

INCIDÈNCIES

Com a incidència, el 6 de juny es van queixar del c. Picanyol, 5, de com es troba els cubells i de que n’hi ha robat un. Se li porta un cubell i se la convida a que els deixi penjats.

RESULTATS DE LA RECOLLIDA

Selectivament es recull un total de 29,20 T, de les 37,95 T totals, el que representa aproximadament un 68%.

Cal separar la recollida selectiva de la quantitat final recuperada, és a dir, un cop s’han extret tots els impropis de les fraccions. Així doncs, 25,32 T de les totals són les que es recuperen, la qual cosa significa un 67%. 

La matèria orgànica recollida per habitant durant aquest període és de 360 g/hab/dia i la mitjana catalana és aproximadament de 150 g./hab/dia. Així doncs, Collsuspina es troba a més del doble per sobre de la matèria orgànica recollida per habitant a Catalunya.

CARACTERITZACIONS

El dia 20 de maig es va fer una caracterització de matèria orgànica recollida a Collsuspina, amb els següents resultats:

Impropis: 0,89 %

Darrera actualització: 23.07.2019 | 12:06