La Mancomunitat La Plana presenta l'informe del primer trimestre del 2019 sobre la recollida selectiva a Collsuspina

Dijous, 11 d’abril de 2019

Aquest informe resumeix les actuacions realitzades, les possibles incidències i els resultats de la recollida porta a porta que es realitza al poble.

ACTUACIONS REALITZADES

Com a tots els municipis, s’ha passat la programació de festius de tot l’any 2019 que, aquest any, només és de 4 dies no modificables (Reis, Sant Joan, Nadal i Cap d’Any).

Durant el febrer es van enviar totes les dades requerides a l’Agència de Residus.

INCIDÈNCIES

A finals de març, la recollida es va queixar de Graydesa perquè als reciclables hi havia molt rebuig. Es va parlar amb el senyor Joaquim Costa, enviant fotos, i s’espera que es corregeixi.

Al c. Major, 12 es va treure el contenidor d’orgànica amb cendres i sense bossa. Se’ls va avisar de com calia fer-ho correctament. 

RESULTATS DE LA RECOLLIDA

Selectivament es recull un total de 29,15 T, de les 38,08 T totals, el que representa aproximadament un 77%. 

Cal separar la recollida selectiva de la quantitat final recuperada, és a dir, un cop s’han extret tots els impropis de les fraccions. Així doncs, 25,74 T de les totals són les que es recuperen, la qual cosa significa un 68%.

La matèria orgànica recollida per habitant durant aquest període és de 406g/hab/dia i la mitjana catalana és aproximadament de 150 g./hab/dia. Així doncs, Collsuspina es troba a més del triple per sobre de la matèria orgànica recollida per habitant a Catalunya.

Recollida d'oli vegetal

El dia 10 de gener es van recollir 25 kg d’oli vegetal al contenidor ubicat a la zona de les piscines. 

Darrera actualització: 12.04.2019 | 13:20