BAN MUNICIPAL per l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica

Dimarts, 11 de juliol de 2023

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha declarat l'estat d'EXCEPCIONALITAT per sequera hidrològica a la unitat d'explotació de CAPÇALERA DEL TER / MIG LLOBREGAT de la qual Collsuspina en forma part. (DOGC núm. 8913)

L'entrada en aquest estat de sequera comporta una sèrie de mesures de gestió i de limitació de consum d'aigua que afecten al municipi.

Les principals mesures de limitació del consum d'aigua seran els següents:

 • Els volums lliurats per l'abastament de la població no podran superar una dotació màxima equivalent de 230 litres per habitant i dia. Això no vol dir que cada habitant pugui consumir 230 l al dia, aquest valor es correspon a tot el consum del municipi, us industrial, agrícola, ramader, domèstic,... repartit per tots els habitants.
 • Queden prohibits en general els reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular. Només es poden fer per la supervivència de plantes i arbres en l’horari de 20h a 8h, gota a gota o en regadora.
 • Queda prohibida la neteja amb aigua de voreres, façanes o demès. La neteja d'aparadors i finestres caldrà fer-la amb galleda i esponja.
 • Es prohibeix la utilització d’aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.
 • L'ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals.
 • A dia d'avui l'ompliment de piscines queda prohibit en general, excepte centres educatius. Punt en revisió per part de Govern.
 • La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:
  • Només permesa en establiments comercials amb sistema de recirculació.
  • Usuaris privats; només vidres, llums, miralls... mitjançant esponja i galleda.

I qualsevol altra limitació que l'administració local consideri oportuna.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general.

Darrera actualització: 12.07.2023 | 08:55