BAN davant la situació d'alerta per sequera

Dimarts, 4 d'abril de 2023 a les 09:16

Mesures decretades per l'Agència Catalana de l'Aigua davant la declaració d'alerta per sequera hidrològica, segons el Pla especial d'actuació en situació d’alerta.

01. Consum d'aigua

Limitat el consum màxim a 250 litres per habitant i dia.

02. Fonts i llacs artificials

Prohibit omplir fonts ornamentals, llacs artificials i elements d'ús estètic de l'aigua. Només es permet utilitzar aigua als llacs que facin de suport vital de vida aquàtica.

03. Reg de jardins i zones verdes

De 20 h a 8 h. Regar amb la dotació mínima indispensable, no pot superar els 450 m3/ha/mes i evitar regar si plou. Els jardins particulars es poden regar, com a màxim, dos dies a la setmana: els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes; i els que tinguin numeració senar, els dijous i els diumenges.

04. Neteja

Prohibida a particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d'aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió. Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzar l'ús d'aigua no potable.

05. Eliminació de pols a l'aire

Prohibida la utilització d'aigua per eliminar pols i matèria en suspensió a l'aire.

06. Granges

Limitació d'ús d'aigua en granges destinat a l'abeurament i neteja d'animals i del recinte.
Percentatges de reducció del consum:
• Reg agrícola: 25 %
• Usos ramaders: 10 %
• Usos industrials: 5 %
• Usos recreatius que impliquin reg: 30 %
• Altres usos recreatius: 5 %

07. Neteja de vehicles

Limitació de la neteja de vehicles només per a:
• Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat amb sistema de recirculació d’aigua.
• Neteja amb esponja i galleda.
• Neteja de vehicles fora d'establiments comercials per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals (transport de menjar, d'animals, de medicaments, ambulàncies, vehicles mèdics i de residus).

08. Omplir piscines

Limitació d'ús d’aigua per omplir piscines només per a:
• Reompliment parcial i indispensable de piscines amb sistema de recirculació de l'aigua per reposar pèrdues d'aigua, neteja de filtres i garantir la qualitat sanitària.
• Primer ompliment de piscines de nova construcció.
• Ompliment de piscines desmuntables amb capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants en centres educatius.
• No s'apliquen limitacions a piscines d'aigua de mar.

Darrera actualització: 04.04.2023 | 09:36