BAN davant la situació d'alerta per sequera

Dimarts, 4 d’abril de 2023

Mesures decretades per l'Agència Catalana de l'Aigua davant la declaració d'alerta per sequera hidrològica, segons el Pla especial d'actuació en situació d’alerta.

01. Consum d'aigua

Limitat el consum màxim a 250 litres per habitant i dia.

02. Fonts i llacs artificials

Prohibit omplir fonts ornamentals, llacs artificials i elements d'ús estètic de l'aigua. Només es permet utilitzar aigua als llacs que facin de suport vital de vida aquàtica.

03. Reg de jardins i zones verdes

De 20 h a 8 h. Regar amb la dotació mínima indispensable, no pot superar els 450 m3/ha/mes i evitar regar si plou. Els jardins particulars es poden regar, com a màxim, dos dies a la setmana: els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes; i els que tinguin numeració senar, els dijous i els diumenges.

04. Neteja

Prohibida a particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d'aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió. Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzar l'ús d'aigua no potable.

05. Eliminació de pols a l'aire

Prohibida la utilització d'aigua per eliminar pols i matèria en suspensió a l'aire.

06. Granges

Limitació d'ús d'aigua en granges destinat a l'abeurament i neteja d'animals i del recinte.
Percentatges de reducció del consum:
• Reg agrícola: 25 %
• Usos ramaders: 10 %
• Usos industrials: 5 %
• Usos recreatius que impliquin reg: 30 %
• Altres usos recreatius: 5 %

07. Neteja de vehicles

Limitació de la neteja de vehicles només per a:
• Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat amb sistema de recirculació d’aigua.
• Neteja amb esponja i galleda.
• Neteja de vehicles fora d'establiments comercials per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals (transport de menjar, d'animals, de medicaments, ambulàncies, vehicles mèdics i de residus).

08. Omplir piscines

Limitació d'ús d’aigua per omplir piscines només per a:
• Reompliment parcial i indispensable de piscines amb sistema de recirculació de l'aigua per reposar pèrdues d'aigua, neteja de filtres i garantir la qualitat sanitària.
• Primer ompliment de piscines de nova construcció.
• Ompliment de piscines desmuntables amb capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants en centres educatius.
• No s'apliquen limitacions a piscines d'aigua de mar.

Darrera actualització: 4.04.2023 | 09:36