Nova línia d'ajudes per als autònoms afectats per la crisi de la COVID-19 per a PIMEs

Dimecres, 4 de novembre de 2020 a les 19:23

Ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per al manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i les persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

S'estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració d'estat d'alarma.

A qui li pugui interessar: estigueu alerta i prepareu-vos per poder ser els primers en sol·licitar l'ajut (encara, a dia d'avui, no es pot demanar, però està a punt de sortir la convocatòria).

Característiques de l'ajut:

  • Dotació pressupostària: 20 milions d'euros.
  • Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) via Decret Llei, possiblement al llarg d'aquesta setmana.
  • Concurrència competitiva (tramitació telemàtica): QUI PRESENTA PRIMER LA SOL·LICITUD, COBRA.
  • Dirigida a tots els sectors d'activitat.
  • Dirigida a tots els col·lectius d'autònoms (físiques, societaris, mutualistes, cooperativistes...)
  • Compatible amb qualsevol altre ajut.
  • Condicions: baixada d'activitat mínima d'un 50%
  • IRPF 2019: màxim 35.000 euros de base imposable.
  • 3 trimestres IRPF 2020: 13.125 euros o menys de base imposable.
  • Import de l'ajut de 2.000 euros.
Darrera actualització: 04.11.2020 | 19:30