Mesures davant la COVID-19 per les festes de Nadal

Dilluns, 21 de desembre de 2020 a les 21:23

La mascareta, la distància, la higiene, la ventilació i evitar trobar-nos amb persones que no són de contacte habitual, tant pel que fa a familiars com a amics, són els nostres protectors. Seguiu aquestes recomanacions i consells per aconseguir un Nadal segur.

La bombolla de Nadal

La bombolla de Nadal està formada per persones de bombolles de convivència que ja tenen un contacte proper, tant per distància física com per freqüència de contacte, com poden ser pares, fills, germans o amics que viuen a prop del domicili.
Cada bombolla de convivència haurà de definir la seva “bombolla de Nadal” amb qui celebrarà el període nadalenc, tenint en compte aquestes recomanacions:

 • Les trobades amb familiars o persones properes per als àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i 1, 5 i 6 de gener de 2021 estan condicionades al fet que no se superi el nombre màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència.
 • La resta de dies les trobades han de ser de 6 persones com a màxim.
 • Cal evitar la interacció física amb persones de contacte no habitual, com ara familiars o amics que visquin lluny o amb qui faci mesos que no es té contacte.
 • En les reunions socials s'ha d'evitar coincidir amb persones provinents de més de dues bombolles de convivència (és a dir, grups de persones de dos domicilis diferents).
 • En totes les celebracions del període nadalenc, cada bombolla de convivència s'ha de relacionar com a màxim amb dues altres bombolles de convivència, sempre les mateixes.

Els àpats de Nadal

 • Els àpats s'han de fer prioritàriament amb la bombolla de convivència, i si s'amplia, només amb persones properes i de contacte habitual, mai amb persones que faci molt temps que no hem vist o no hi hem tingut contacte.
 • En els àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener no es pot superar el nombre màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents, i no es pot superar el nombre màxim de dues bombolles de convivència.
 • S'han de reforçar i garantir les mesures de seguretat bàsiques: distància física, higiene de mans, ús de mascareta, ventilació i quedar-se a casa si es tenen símptomes, diagnòstic o contacte.
 • Sempre que sigui possible, es recomana que les reunions i trobades es facin a l'aire lliure.
 • En trobades en espais tancats cal garantir una bona ventilació dels espais compartits, també als domicilis durant la trobada (mantenir obertes les finestres), i ventilar abans i després d'utilitzar els espais.
 • Està prohibit consumir aliments o begudes en les trobades a l'espai públic.
 • No es permet fumar a menys de 2 metres de persones que no formin part de la bombolla de convivència.
 • Feu un ús constant de la mascareta mentre no consumiu i seguiu les pautes d'higiene de mans.
 • A taula, cal garantir la distància entre persones de les dues bombolles de convivència, evitant el contacte físic estret.
 • Eviteu que hi hagi molta gent en espais petits tancats (com ara cuines).
 • Eviteu compartir estris.
 • Extremeu la higiene en l'ús dels lavabos i afavoriu-ne la ventilació.
 • És convenient limitar la durada de les reunions.
 • La distància mínima a taula entre persones de bombolles de convivència diferents és d'1 metre
 • Es recomana distribuir els comensals en ziga-zaga o en diagonal per evitar que quedin encarades persones de bombolles diferents
 • Reduir el temps en espais interiors i no allargar la sobretaula; substituir-la per passejades a l'aire lliure o altres activitats similars
 • Evitar cridar o cantar massa alt
 • Les persones amb símptomes, diagnosticades o contactes de positius de COVID-19 no poden assistir a trobades o reunions i s'han de quedar al seu domicili complint les mesures d'aïllament.

Preparació de les trobades i celebracions

Es recomana que hi hagi una preparació de les trobades extremant les mesures preventives els 7 dies anteriors a la trobada. Això implica que tots els integrants de la bombolla de Nadal minimitzin les interaccions fora de la respectiva bombolla de convivència. És especialment important en cas de preveure trobades amb persones de grups de risc o especialment vulnerables, com les persones grans, amb malalties cròniques o altres.

Mobilitat territorial i retorn al domicili

Es recomana minimitzar la mobilitat i moure's per l'entorn proper.
Del 23 de desembre al 6 de gener, tots dos inclosos, es permeten:

 • els desplaçaments d'entrada i sortida del territori de Catalunya a llocs de residència habitual de familiars o persones properes.
 • els desplaçaments interns per anar i tornar als llocs de residència habitual de familiars o persones properes.

Confinament nocturn

Es flexibilitza el confinament nocturn.
Per a la nit de Nadal i la nit de Cap d'Any comença a les 01.00 h dels dies 25 de desembre i 1 de gener, respectivament, i no a les 22.00 h com està previst per a la resta de dies.
Per a la nit de Reis el confinament nocturn s'endarrereix fins a les 23 h.

Darrera actualització: 22.12.2020 | 05:57