Collsuspina canvia part dels comptadors d’aigua per comptadors amb telemesura

Dimecres, 15 de desembre de 2021

El dimarts, 14 de desembre, l'Ajuntament de Collsuspina ha començat la primera fase del Projecte "Collsuspina per l'eficiència, comptadors amb telemesura, un estalvi intel·ligent".

Aquest projecte, emmarcat dintre dels Objectius dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, consisteix en el canvi dels comptadors actuals, per una tecnologia VHF de telelectura, que permet conèixer el consum a temps real.

Per a la recollida de les dades, cal instal·lar un concentrador en un punt elevat del municipi, que recull el senyal de tots els comptadors amb el mòdul de telemesura incorporat i en processa les dades. Aquestes dades les recull la companyia que posarà a disposició dels abonats mitjançant una App de manera que hi puguin tenir accés de manera individualitzada.

Aquesta informació del consum a temps real permet als abonats:

  1. Conèixer el consum real en tot moment.
  2. Detectar ràpidament possibles fuites interiors.
  3. Poder controlar el consum d'aigua de reg.
  4. Certesa que la factura sigui sempre amb lectures reals, mai estimades.

I a la companyia:

  1. Oferir un servei més als clients i més transparència.
  2. Permet un major control de l'aigua no registrada al municipi.
  3. Reducció dels desplaçaments dels tècnics fer les lectures, disminuint així la petjada de carbono
  4. La configuració de sistemes d'alertes de possibles fuites.
  5. Un major control i certesa dels consums a facturar.

En aquesta primera fase, es procedeix a la instal·lació del concentrador (equip que recull les dades dels comptadors amb telemesura), que pot donar servei al Barri de Picanyol, Les Casetes i del Nucli Antic, i a part dels disseminats i es canviaran 80 comptadors de particulars, quasi el 40% del total dels que hi ha a Collsuspina, i esperem que en properes fases es pugui arribar al 100% dels comptadors.

Aquesta primera fase ha tingut un cost de 18.096€, dels quals La major part ha estat subvencionada per la Diputació de Barcelona i la resta a càrrec de l'Ajuntament. L'empresa contractada per a fer aquest canvis ha sigut Agbar.

 

Darrera actualització: 15.12.2021 | 17:19