Paralització de les obres en curs mentre duri l'estat d’alarma decretat per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Divendres, 27 de març de 2020 a les 14:20

Vistes les mesures fixades pel Reial Decret 463/2020.de 14 de març, pel qual es declara l'estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

Atesa la precipitació dels esdeveniments per la situació epidemiològica produïda per l'extensió del coronavirus COVID-19, es fa necessària la revisió constant de les mateixes i especialment les relacionades amb la reducció del contacte social a fi d'evitar l'expansió de la malaltia i preservar la salut de la població en general.

Considerant la necessitat de sumar a les mesures ja adoptades unes altres que contribueixin a garantir les indicacions de les Autoritats Sanitàries de permanència dels ciutadans i ciutadanes en els seus domicilis a fi de continuar amb la prevenció i contenció del risc de contagi del coronavirus.

Resolució:

Primer,- Paralitzar totes les obres en curs durant el període de vigència de l'estat d'alarma decretat pel Govern de l'Estat mitjançant Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,Dit període quedarà automàticament modificat o prorrogat, en els termes que acordi el Govern de l'Estat Espanyol.

Darrera actualització: 27.03.2020 | 14:31