Edicte d'informació pública del Cartipàs municipal

Dijous, 5 de setembre de 2019 a les 19:30

Oriol Batlló Farriol, alcalde de l'Ajuntament de Collsuspina, en compliment d'allò que disposen els articles 44,46 i 52 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, dono publicitat a l'adopció de les següents decisions.

Darrera actualització: 06.09.2019 | 09:44