Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local. 5 d'agost de 2021

Dimecres, 4 d’agost de 2021

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2021.
SEGON. Aprovar, si s'escau, la certificació final d'obres de la FASE 1 del contracte d'obres Millora del camí de l'Espinoi a Collsuspina.
TERCER. Aprovar, si s'escau, l'ajut econòmic de menjador escolar.
QUART. Ratificar el Decret d'Alcaldia número 2021_60, de data 28 de juliol de 2021.
CINQUÈ. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents del mes de juliol.
SISÈ. Donar compte de les instàncies registrades al Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.

Darrera actualització: 3.02.2022 | 14:41