Aprovació inicial dels expedients números 1/2019 i 2/2019 de modificació de crèdits

Dilluns, 21 d'octubre de 2019 a les 11:05

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de data 17 d'octubre de 2019, va aprovar inicialment l'expedients de modificació de crèdit número 1/2019 en la modalitat de suplement de crèdit a càrrec de romanent de tresoreria 2018 I l'expedient 2/2019, en la modalitat de crèdit extraordinari, amb càrrec a majors ingressos i baixa de crèdits, els quals modifiquen el pressupost municipal 2019.

Darrera actualització: 22.10.2019 | 12:24