Aprovació de l'estimació de recurs de reposició del sr. FVR, llista definitiva d'admesos i exclosos i composició del tribunal del concurs per cobrir la plaça de secretaria intervenció

Dijous, 9 de maig de 2019 a les 10:00

Per resolució de l'alcaldia 28/2019, de data 09 de maig de 2019, s'aprova l'estimació de recurs de reposició interposat pel senyor FVR la llista definitiva d'admesos, i la composició definitiva del tribunal per cobrir la plaça de secretaria intervenció, segons es transcriu a continuació: 
 
Per Resolució d'Alcaldia número 024/2019 de data 25 d'abril 2019 es va aprovar la llista definitiva d'admesos i exclosos, de nomenament del tribunal i de fixació de la data, hora i lloc del concurs per cobrir la plaça de secretaria intervenció. 
 
Atès que hem constatat que hi havia un error material en l'aprovació de la llista definitiva de persones candidates al concurs de secretaria-intervenció referenciat.

Darrera actualització: 09.05.2019 | 12:53