Aprovació de les bases per la concessió d'ajuts pels casals municipals a infants amb necessitats socioeconòmiques

Dijous, 11 de juny de 2020 a les 18:03

La junta de Govern Local, se sessió extraordinària, celebrada el dia 21 de Maig de 2020 ha adoptat els següents acords.

Primer, - APROVAR, amb la màxima urgència, les bases per a la concessió d'ajuts pels casals municipals a infants amb necessitats socioeconòmiques.

Atès que al Decret-llei 7/2020 de 17 de març (dictat per la presidència de la Generalitat de Catalunya) d'acord i en el marc del Reial Decret 463/2020, de 14 de març que es declara "estat l'alarma", per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel Covid-19.
Un cop iniciat el període d'inscripcions del casal, si Salut aplica restriccions d'aforament i places limitades ‘per setmana s'aplicarà el criteri que l'entitat col·laboradora del casal estableixi.

Segon, - PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, durant 10 dies naturals, durant els qual es podran presentar al·legacions i/o esmenes, en cas contrari s'aprovarà sense cap altre tràmit, passarà a ser definitiu. i al tauler d'anuncis de la Corporació el text íntegre de les bases reguladores i estarà exposat al tauler d'anuncis de la Corporació i a la web municipal http://www.collsuspina.cat.

Darrera actualització: 11.06.2020 | 18:10