Ajornament Ple ordinari

Dilluns, 27 de gener de 2020 a les 20:23

De conformitat amb les atribucions que m'atorga l’article 21 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, passo a resoldre el següent.

RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE EL DIA 27 DE GENER DE 2020
DECRET 03/2020

De conformitat amb les atribucions que m'atorga l'article 21 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, passo a resoldre el següent;

Donat que dijous dia 30 de gener de 2020 a les 19.00 Hores, hi ha xerrada a càrrec dels Mossos d'Esquadra, Oficina de Relacions amb la Comunitat, sobre Consells de Seguretat al domicili.

Al Local Social de Collsuspina, amb la participació de la sergenta Cap de la CD Moià i agents de l'ORC Bages i proposada per l'Ajuntament de Collsuspina.

RESOLC

Primer, Ajornar, el ple del dia 30 de gener de 2020.

Segon, Celebrar el ple ordinari, el dia 6 de febrer a les 19.30 hores, a la Sala de Plens de la Corporació, sota l'ordre del dia, que constarà en la convocatòria, que es presentarà en temps i forma.

Tercer, Donar-ne compte al Ple, en la propera sessió ordinària, que es celebri.

Darrera actualització: 29.01.2020 | 08:44