Acta de la sessió del Tribunal corresponent al procés de selecció per cobrir el lloc de treball d'operari/operària de neteja de l'Ajuntament de Collsuspina

Dijous, 12 de març de 2020 a les 11:02

Realitzat el procés selectiu per cobrir el lloc de treball d'operari / operària de neteja de l'Ajuntament de Collsuspina.

D'acord amb les Bases que regeixen aquest procés, el Tribunal proposa per ser operària de neteja de l'Ajuntament de Collsuspina a la Sr. Estefania Garrofe Aguilar, per haver obtingut la puntuació 10.79, acordant que una còpia de l'acta s'elevi a l'Alcalde per tal que es transmeti l'expedient corresponent i es dugui a terme la resolució i es publiqui l'acta al taulell d'anuncis de la Corporació.

L'aspirant, registre d'entrada número E2020000196, queda en borsa de treball per cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o altres situacions que posin de manifest la necessitat de contractar personal laboral.

Darrera actualització: 12.03.2020 | 11:16