Acta de la sessió de la Junta de Govern Local. 31 de març de 2021

Dijous, 1 d'abril de 2021 a les 09:10

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2020.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

SEGON. Aprovar, si s'escau, el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del municipi de Collsuspina.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

TERCER. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents dels mesos de gener, febrer i març.
S'aprova per unanimitat dels assistents.
Atès que també és competència de la Junta de Govern Local donar compte de les instàncies presentades per part dels interessats corresponents, i que aquesta Secretaria no ha pogut adjuntar-ho per desconeixement en la convocatòria, es sotmet aquest punt de donar compte de les instàncies entrades per Registre des del gener de 2021 fins el 30 de març de 2021, per tal que tot l'equip de govern estigui informat. Al ser un punt que es sotmet per urgència i per tal de donar compte, malgrat no s'hagi de votar, sí que es sotmet a la votació de ratificació de la urgència, que és aprovat per unanimitat.

QUART. Donar compte a la Junta de Govern Local de les instàncies entrades per registres des del gener de 2021 fins el 30 de març de 2021. La relació de les instàncies és la següent:
E/ 000005-2021. Demanar informe a enginyer. S'està estudiant, però al ser un tram no urbà, ho complica.
E/2021-121. S'està treballant, es demanarà un projecte i es posarà a consulta popular.
E/2021-118. Solucionada
E/2021-194. De moment, solucionada. La revisió es va fer fa poc i més endavant es parlarà. Es farà un correu electrònic demanant sobre la possibilitat de formació en els DEAS.
E/2021-195. Solucionada.
E/2021-215. Es comprovarà si n'hi ha una de buida. Tindre en compte que la placa haurà de seguir lo estipulat per l'Ajuntament segons la mida, color, la lletra...
E/2021-221. Solucionada.
E/2021-222. Saber quina col·laboració sol·liciten, especificant-ho millor.
E/2021-224. Solucionada.
E/2021-227. Solucionada.
E/2021-304. Solucionada.
E/2021-319. Solucionada.
E/2021-326. Acceptada, es va parlar amb l'alcalde i l'equip de govern ho veu bé. Es demana que es prepari material gràfic per poder avisar a la població.
E/2021-330. Es concedirà una entrevista, s'acordarà el dia amb el Secretari.
E/2021-364. Acceptada, es trucarà a la interessada per aplicar més celeritat.
E/2021-370. Solucionada.
E/2021-371. Es respon que no és competència de l'Ajuntament al tractar-se d'un assumpte privat.

Darrera actualització: 22.11.2021 | 19:03