Arxiu Municipal de Collsuspina

El Servei d’Arxiu Municipal de Collsuspina és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, tant per als usuaris interns com per als externs. L'Arxiu Municipal de Collsuspina forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006.

Serveis que ofereix

  • Consulta i reproducció documentació (amb les restriccions establertes per la legilsació).
  • Suport i assessorament a la recerca.

Horaris de consulta: dll.-dv. 8 a 14:30 (en funció del tipus de consulta és preferible concertar
hora amb antelació)
Consultes i informació: collsuspina@diba.cat

L’Arxiu Municipal de Collsuspina conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història (Ajuntament, Jutjat de Pau), però també pot aplegar fons d’entitats, familiars, particulars i d’empreses, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar. Els fons que es conserven actualment són:

  • Ajuntament de Collsuspina (des de 1845 fins l’actualitat)
  • Jutjat de Pau de Collsuspina (des de 1842 fins l’actualitat)

Per veure una descripció més detallada dels fons podeu consultar el Quadre de classificació

Xarxa d’Arxius Municipals (XAM)
L'Arxiu Municipal de Collsuspina forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona. La XAM, coordinada per l'Oficina de Patrimoni Cultural (OPC), té com objectiu consolidar un sistema regional de suport a l'organització i gestió dels serveis d'arxiu municipals de la província de Barcelona i es materialitza des de dues tipologies: el Programa de Manteniment i la Central de Serveis Tècnics).

Darrera actualització: 28.03.2018 | 08:40