Normativa urbanística

Dijous, 13 d’octubre de 2016

Normativa urbanística vigent a Collsuspina, publicada al Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

En compliment de l'article 8-5-b del Text refós de la Llei d'Urbanisme (cal garantir l'accés telemàtic al contingut íntegre dels instruments de planejament urbanístic vigents), podeu fer efectiva la consulta telemàtica dels instruments de planejament vigent, mitjançant aquesta aplicació, disponible al web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, accedint a l'enllaç lateral.

Darrera actualització: 18.01.2022 | 17:04