Mapa de Capacitat Acústica

Dimarts, 11 d'octubre de 2016 a les 17:02

Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen els objectius de qualitat acústica del territori per a cada zona, per a tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, on també s’incorporen els usos del sòl.

Més informació al següent enllaç.

Darrera actualització: 18.01.2022 | 17:08