Règim de dedicació i retribucions alcalde

Dijous, 25 de de juny de 2015 a les 10:00

D'acord amb l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, es fa públic que el Ple de l'Ajuntament de Collsuspina, en sessió de data 25 de juny de 2015, es va adoptar l'acord de determinació dels càrrecs a desenvolupar amb dedicació parcial i retribucions, segons el detall que a continuació segueix:  
 
Oriol Batlló Farriol, alcalde de l'Ajuntament, exerceixi el seu càrrec en règim de dedicació del 75%, amb unes retribucions brutes de 1.033,23 € per dotze pagues a l'any (total anual 12.398,76), i donar-lo d' alta a temps parcial al règim general de la Seguretat Social amb una dedicació del 75% de la seva jornada laboral amb efectes del dia 1 de juliol de 2015. 
 
Indemnització assistència al Ple per al resta de regidors: 30 €/Ple.

Darrera actualització: 29.04.2019 | 13:41