La junta electoral proclama els membres del Consell Comarcal del Moianès

Dilluns, 10 de juliol de 2023

La junta electoral proclama els membres del consell comarcal electes i els suplents, lliura les credencials corresponents i tramet al consell comarcal la certificació acreditativa dels electes i dels suplents.

Darrera actualització: 10.07.2023 | 13:00