Edicte constitució de l'Agrupació dels Ajuntaments de Collsuspina i Tavèrnoles per la Secretaria Intervenció

Divendres, 20 d’octubre de 2023

El Pel de l'Ajuntament de Collsuspina, en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2023 i el Ple de Ajuntament de Tavèrnoles, en sessió celebrada el dia 9 d octubre de 2023, han aprovat inicialment la constitució de l'Agrupació dels Ajuntaments de Collsuspina i Tavèrnoles pel sosteniment en comú del lloc de treball de Secretaria Intervenció, així com dels Estatuts pels quals ha de regir-se.

Es sotmet de forma única i conjunta a informació pública i audiència de possibles interessats el present expedient per a reclamacions, al·legacions, observacions o suggeriments, per un termini de trenta dies durant els quals podrà ser examinat en la Secretaria dels respectius Ajuntaments.

De conformitat amb el que disposa l article 49 de l Llei 7/1985, de 2 d abril, els acords esdevindran definitivament adoptats si durant aquest termini no es presenten al·legacions i/o reclamacions.

Darrera actualització: 20.10.2023 | 18:00