Aprovació inicial del projecte de Construcció per la Millora de la Xarxa de Clavegueram

Dilluns, 21 d'octubre de 2019 a les 12:33

En data 17 d'octubre de 2019, el ple de l'Ajuntament de Collsuspina, entre d'altres, va aprovar el següent acord.

Primer - Aprovar inicialment el Projecte redactat per Ramón Font Arnedo, per les obres de la millora de la xarxa de clavegueram del municipi de Collsuspina, amb un pressupost de d'execució per contracte de 312.340,47 Euros. 

Segon - Sotmetre aquest projecte a informació pública per un període de trenta dies mitjançant la publicació de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i disposar-ne, alhora, l'exposició a la web i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 22.10.2019 | 12:33