Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal de l'impost de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Dilluns, 7 de març de 2022 a les 10:09

S'aprova inicialment la modificació de l'ordenança fiscal de l'impost de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).

S'ha publicat al BOPB a més del web. El termini d’exposició pública és el 20 d'abril.

S'adjunta la proposta d'acord que es va adopar al Ple.

Darrera actualització: 07.03.2022 | 10:17